Pravila Nagradnog natječaja “Osvoji besplatno ljetovanje”


Pravila Nagradnog natječaja

“Osvoji besplatno ljetovanje”


Članak 1.
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Osvoji besplatno ljetovanje” (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Maras d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb, OIB: HR76656714181 (u daljnjem tekstu: Organizator).
Natječaj se provodi u svrhu promocije proizvoda koji se nalaze u ponudi Maras prodavaonica.
Osoba koja se prijavi na sudjelovanje u Natječaju - u daljnjem tekstu: Sudionik.
Ova pravila Natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila) objavljuju se na službenoj stranici Organizatora: www.maras.hr.


Članak 2.
Nagradni natječaj traje od 18. 5. 2020. do 20. 6. 2020. godine, a odvija se putem svih otvorenih Maras prodavaonica na području Republike Hrvatske.


Članak 3.
Pravo sudjelovanja imaju samo osobe starije od 18 godina. U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji.


Članak 4.
Za sudjelovanje u Natječaju sudionik mora ispuniti niže navedene uvjete:
- ostvariti kupnju u minimalnom iznosu od 1.000,00 HRK (tisuću hrvatskih kuna) u bilo kojoj Maras prodavaonici isključujući kupnju putem web trgovine
- ispuniti prijavnicu za Natječaj koja se nalazi u svakoj Maras prodavaonici, a koja uključuje nagradno pitanje na koje treba točno odgovoriti
- ostaviti svoje osobne podatke koji se traže u prijavnici
- prihvatiti uvjete Natječaja i ostaviti privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu kontaktiranja nakon proglašenja pobjednika Natječaja.
- popunjenu prijavnicu ubaciti u kutiju na pultu u prodavaonici gdje je ostvarena kupnja
Svaki Sudionik može više puta sudjelovati u Natječaju ukoliko ostvari više kupnji iznad 1.000,00 HRK.

Članak 5.
Dobitnik Natječaja osvaja besplatno ljetovanje u trajanju od 7 (sedam) noćenja u apartmanu za 4 (četiri) osobe u Bretia Apartmanima u Sutivanu na Braču u razdoblju od 01.08.2020. – 08.08.2020. ili prema dogovoru u nekom drugom raspoloživom terminu zaključno s 15.10.2020. godine.
Sve izmjene i dogovore u svezi rezervacije apartmana, dobitnik direktno dogovara s ponuditeljem smještaja (Bretia Apartmani) telefonski ili putem maila bretia@bretia.hr


Članak 6.
Svi sudionici Natječaja dobivaju dodatnu nagradu u obliku poklon bona u vrijednosti 20% popusta na direktnu rezervaciju smještaja u Bretia Apartmana u Sutivanu na Braču u željenom raspoloživom terminu.


Članak 7.
Sudionik koji se ne registrira u skladu s Pravilima bit će isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba gubi pravo na daljnje sudjelovanje odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoji. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske.


Članak 8.
Dobitnik će biti odabran putem izvlačenja čemu će nazočiti tročlana komisija od strane Organizatora.
Izvlačenje dobitnika je javno te će se izvršiti 25. 06. 2020. u 12,00 sati na adresi Organizatora, Maras, Zagreb, Vrbik 8a, a ime dobitnika će biti objavljeno na Maras web i facebook stranici.
Dobitnik će biti obaviješten putem telefona i email-a na temelju podataka koje je ostavio u prijavnici. Dobitnik je dužan u roku od 7 dana preuzeti svoju nagradu u Maras sjedištu na adresi Vrbik 8a, Zagreb uz predočenje osobne iskaznice i računa s kojim je ostvario mogućnost sudjelovanja u Natječaju. Ukoliko nije iz opravdanih razloga u mogućnosti preuzeti nagradu u roku, dobitnik mora o tome informirati Organizatora putem maila maras@maras.hr ili telefonom kako bi se utvrdio novi termin za preuzimanje nagrade.
Ukoliko je dobitnik nedostupan i nije moguće stupiti s njim u kontakt, gubi pravo na nagradu, a Organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

Članak 9.
U trenutku primopredaje nagrade (Vouchera) prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.


Članak 10.
Prije prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati:
- ime i prezime, mjesto prebivališta, telefon, e-mail adresu
Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Osobni podaci svih sudionika čuvaju se najduže 2 (dva) mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i mjesto prebivališta dobitnika objaviti na svojoj službenoj web i Facebook stranici. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na maras@maras.hr i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih lica čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Sudionici Natječaju.


Članak 11.
Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu s odredbom članka 8. ovih Pravila.


Članak 12.
Podnošenjem prijave Sudionik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o zaštiti podataka objavljenoj na službenim stranicama Organizatora.

Članak 13.
Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila tijekom trajanja Natječaja o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na službenoj Maras web stranici.
Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na Maras web stranici: www.maras.hr


Članak 14.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.