Opći uvjeti poslovanja

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: MARAS d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćen naziv: MARAS d.o.o.
Sjedište: Vrbik 8a, Zagreb
Adresa ureda: Vrbik 8a, Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu na reg. ul. UL 1-4562
Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR0223600001101365397
OIB: 76656714181
MBS: 080262534
Članovi društva: Ivana Maras Pezer i Davor Maras
Osobe ovlaštene za zastupanje: Davor Maras
Broj telefona: 00 385 1 6198 739
Adresa elektroničke pošte: [email protected] 

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s MARAS d.o.o. za trgovinu i usluge, Vrbik 8a, Zagreb, OIB: 76656714181 (dalje u tekstu: MARAS d.o.o.) u svojstvu prodavatelja. 
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.
Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.maras.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.maras.hr.
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.maras.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.maras.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 
Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta. 
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca, te sve navedeno na web stranicama www.maras.hr predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj će ponoviti dostavu još jednom te nakon sveukupno 2 neuspjela pokušaja dostave, prodavatelj više neće ponavljati druge dostave već će ponuditi kupcu da sam preuzme pošiljku na adresi Vrbik 8a, Zagreb, a sve sukladno uputi MARAS d.o.o.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.
Sadržaj web stranice www.maras.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.maras.hr. 

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.maras.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na
www.maras.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.maras.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

MARAS d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.
Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om izražena u eurima (dalje u tekstu: euro).
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA 

Kupovina se obavlja na web stranicama MARAS d.o.o. www.maras.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. MARAS d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke. 
U slučaju da MARAS d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik MARAS d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda. 
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.
Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu. 
1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u "Pretraživanje" pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda MARAS d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.
2. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregled košarice“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupovinu“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na "Dovrši kupovinu“ preusmjeriti će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Slažem se s Općim uvjetima poslovanja" čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Plati“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu "Plati" izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. 
3. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je narudžba poslana ili da kupac narudžbu može preuzeti u jednoj od poslovnica MARAS d.o.o. u roku od 5 radnih dana (dani u koje poslovnica ne radi su isključeni) te uputu o preuzimanju u kojoj je naznačena adresa poslovnice.
4. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti MARAS d.o.o. o istom na adresu e-pošte [email protected]
5. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte [email protected].
6. U slučaju da MARAS d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik MARAS d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.
7. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati MARAS d.o.o. na adresu e-pošte webshop@maras.hr ili svaki radni dan (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od 8 do 16 sati na broj telefona 00 385 1 6198 739.

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:
Opća uplatnica (2D), pouzećem ili kreditnom karticom.

Obavijest za plaćanje Diners karticom

S obzirom na novi standard povećane sigurnosti i novi autentifikacijski proces, moguće je da će kupci tijekom kupovine morati potvrditi transakciju unosom dodatnih podataka. Model potvrde transakcije odnosno model pouzdane autentifikacije (SCA) ovisi o izdavatelju kartice.

Više o novoj snažnoj autentifikaciji možete pogledati ovdje

Korake za plaćanje za korisnike DC kartice možete pogledati ovdje

Obavijest o plaćanju VISA PREMIUM karticom

S ciljem unapređenja usluga korisnicima VISA PREMIUM kartica, PBZ Card u utorak 28.9.2021. u 8:00 sati pušta u produkciju novu verziju MyWay mobilne aplikacije.

MyWay aplikacija uključuje i mToken, neophodan za 3D Secure potvrdu online kupovina.

Da bi nakon lansiranja nove verzije MyWay aplikacije mogli nastaviti kupovati na Internetu, SVI korisnici Visa Premium kartica PBZ Carda trebaju:

 • INSTALIRATI novu verziju aplikacije MyWay 2.0 i
 • REGISTRIRATI se (dosadašnja registracija neće biti važeća).

Informacije o novoj MyWay mobilnoj aplikaciji i pomoć vezana za registraciju i korištenje bit će dostupni od 28.9.2021. na linkovima PBZ Carda:

KONTAKTI ZA POMOĆ: molimo da korisnike Visa Premium kartica za sva pitanja upućujete isključivo na PBZ Card:

Jednokratno plaćanje karticama:

 • Visa Premium
 • MasterCard,
 • Maestro,
 • Visa i
 • Diners.

Plaćanje karticama na rate (12 rata - bez kamata i naknada)

 • Mastercard (PBZ i Zagrebačka Banka),
 • Maestro (PBZ),
 • Visa (PBZ i Zagrebačka) i
 • Diners.

 

 

     

 

Uplatom na račun – na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni proizvodi na adresu koju je naznačio u narudžbi. Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) - omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini.
Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.
Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 5 radih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi. Ukoliko se dostava vrši na jedan od hrvatskih otoka, vrijeme dostave se produžuje za 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni).
Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.
Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan isključivo koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane MARAS d.o.o.
Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u eurima.

 

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA 

Narudžbu MARAS d.o.o. dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda, način plaćanja i otprema proizvoda“. Dostavu vrši dostavna služba UPS osim kod plaćanja pouzećem, tada dostavu vrši Hrvatska Pošta.
Kupac može pošiljku preuzeti osobno u roku od 5 radnih dana (neradni dani poslovnica isključeni) u jednoj od poslovnica MARAS d.o.o. koje se nalaze na adresama:
Vrbik 8a, Zagreb
City centar West - Jankomir 33, Zagreb
Avenue Mall - Avenija Dubrovnik 16, Zagreb
City centar East - Slavonska avenija 11d, Zagreb
Bogovićeva 1b, Zagreb
Kaptol centar - Nova Ves 11, Zagreb 
West Gate - Zaprešička ulica 2, Zaprešić
Arena centar - Vice Vukova 6, Zagreb
Ulica Akcija Maslenica 1, Zadar
City centar Split - Vukovarska 207, Split
Gundulićeva 1, Split
Joker centar - Put Brodarice 6, Split
ukoliko je navedeno ugovoreno, a sve sukladno uputi MARAS d.o.o. koju primi e-poštom.
MARAS d.o.o. prije svake isporuke, odnosno predaje proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda. 

 

TROŠKOVI DOSTAVE

Dostava je besplatna za bilo koju naručenu pošiljku. MARAS d.o.o. dostavu vrši unutar Republike Hrvatske. Rok dostave je 5 radnih dana od obrade narudžbe (dan kada je narudžba obrađena ne ulazi u tih 5 radnih dana). Moguća je dostava izvan Republike Hrvatske, ali se obavezno mora poslati upit na adresu [email protected]. Dostavu vrši dostavna služba UPS, osim kod plaćanja pouzećem, tada vrši dostavu Hrvatska Pošta.
Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, odnosno pred osobom koju odredi MARAS d.o.o. ako je ugovoreno preuzimanje robe u jednoj od poslovnica MARAS d.o.o., a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave ili predaje.
Ukoliko MARAS d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko MARAS d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga,  MARAS d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

OPĆE INFORMACIJE 

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.maras.hr (dalje: web stranice) vlasnika MARAS d.o.o. upoznati se sa Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte [email protected]
Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.maras.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.
Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu MARAS d.o.o. 
MARAS d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. MARAS d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. MARAS d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan. 
Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. MARAS d.o.o. ni na koji način nije odgovorno za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.maras.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.maras.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste. 
MARAS d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.maras.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. MARAS d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.maras.hr bilo kome, na osnovi vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.maras.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.maras.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj. 
Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. 
MARAS d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.maras.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. MARAS d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
MARAS d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.
Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. MARAS d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osiguralo poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.maras.hr.

MATERIJALNI NEDOSTACI

MARAS d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isto odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Nedostatak postoji:
1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. 
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. 
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. 
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima: 
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.
Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.  

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga, osim za artikle koji su personalizirani za potrošača.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.
Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.
Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. 
Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.
Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu MARAS d.o.o., Vrbik 8a, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može skinuti ovdje. Obrazac je potrebno ispuniti, potpisati i poslati na adresu e-pošte [email protected]. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu na adresu sjedišta prodavatelja MARAS d.o.o., Vrbik 8a, 10 000 Zagreb ili je osobno preda prodavatelju MARAS d.o.o., odnosno osobi koju isto ovlasti da primi robu, u jednoj od poslovnica prodavatelja koje se nalaze na adresama: 
Vrbik 8a, Zagreb
City centar West - Jankomir 33, Zagreb
Avenue Mall - Avenija Dubrovnik 16, Zagreb
City centar East - Slavonska avenija 11d, Zagreb
Bogovićeva 1b, Zagreb
West Gate - Zaprešička ulica 2, Zaprešić
Arena centar - Vice Vukova 6, Zagreb
Kaptol centar - Nova Ves 11, Zagreb 
Ulica Akcija Maslenica 1, Zadar
City centar Split - Vukovarska 207, Split
Gundulićeva 1, Split
Joker centar - Put Brodarice 6, Split
Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.
U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja. 
Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:
1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
2. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
3. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
4. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.
Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu MARAS d.o.o., Vrbik 8a, 10 000 Zagreb ili elektroničke pošte na adresu e-pošte [email protected] ili predati osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresama:
Vrbik 8a, Zagreb
City centar West - Jankomir 33, Zagreb
Avenue Mall - Avenija Dubrovnik 16, Zagreb
City centar East - Slavonska avenija 11d, Zagreb
Bogovićeva 1b, Zagreb
West Gate - Zaprešička ulica 2, Zaprešić
Arena centar - Vice Vukova 6, Zagreb
Kaptol centar - Nova Ves 11, Zagreb 
Ulica Akcija Maslenica 1, Zadar
City centar Split - Vukovarska 207, Split
Gundulićeva 1, Split
Joker centar - Put Brodarice 6, Split
Kako bi potrošaču MARAS d.o.o. odgovorilo na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača MARAS d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.   
U slučaju eventualnog spora MARAS d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.  
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.
Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.maras.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.maras.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.  
MARAS d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.
Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. 
Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

U sklopu naše tvrtke servisiranje i zamjena rezervnih dijelova važan su dio našeg poslovanja i nesumnjivo važna usluga svakom sadašnjem korisniku ili budućem vlasniku naših artikala.
Samsonite je zaista kvaliteta! - reći će brojni korisnici barem jednog artikla iz Samsonite asortimana, čak i predobra, da kovčeg star i dva desetljeća još uvijek koristimo i ne bacamo! - česta je opaska vlasnika Samsonite-a.
Tome zasigurno pridonose i ovlašteni Samsonite servisi u brojnim zemljama koji su na raspolaganju za sve vrste popravaka pokrivenih jamstvom. Proizvodi koji nisu više pod jamstvom ili jamstvo ne pokriva popravak, servisiraju se u skladu s dostupnošću rezervnih dijelova.
Stoga, ako ste slučajno možda blokirali šifru i ne možete otvoriti kovčeg, trebate novu bravicu, muči vas patentni zatvarač, ručka za povlačenje ili što god drugo, obratite se s povjerenjem našem servisu:


Adresa servisa
MARAS d.o.o. Vrbik 8a, Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 08:00-16:00
Tel: 01/6199 621
E-mail: [email protected]

Napominjemo da osim ovlaštenog Samsonite servisa, omogućavamo servisiranje proizvoda i ostalih brendova iz naše ponude u skladu s raspoloživim rezervnim dijelovima i mogućnostima popravka.

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

DOSTAVA ARTIKALA NA SERVIS

Kupac koji treba koristiti usluge Maras servisa može artikl:

 • osobno donijeti u naš servis na adresu Vrbik 8a, 10000 Zagreb.
 • osobno dostaviti u bilo koju našu prodavaonicu. Popis prodavaonica:
  • Vrbik 8a, Zagreb
  • City centar West - Jankomir 33, Zagreb
  • Avenue Mall - Avenija Dubrovnik 16, Zagreb
  • City centar East - Slavonska avenija 11d, Zagreb
  • Bogovićeva 1b, Zagreb
  • West Gate - Zaprešička ulica 2, Zaprešić
  • Arena centar - Vice Vukova 6, Zagreb
  • Kaptol centar - Nova Ves 17, Zagreb 
  • Ulica Akcija Maslenica 1, Zadar
  • City centar Split - Vukovarska 207, Split
  • Gundulićeva 1, Split
  • Joker centar - Put Brodarice 6, Split
 • Poslati dostavnom službom na adresu servisa Vrbik 8a, 10000 Zagreb. Trošak dostave snosi kupac.

KLUB VJERNOSTI

MARAS d.o.o. je izdavatelj kartice Kluba vjernosti „MARAS club card“ (u daljnjem tekstu: kartice), koja ostaje u njenom trajnom vlasništvu, a čijim izdavanjem korisnici postaju članovi Kluba vjernosti. MARAS d.o.o. zadržava pravo dodjele, ali i pravo uskrate kartice ukoliko se ustanovi da korisnik ne poštuje pravila u pogledu korištenja kartice.
Korisnikom kartice može postati svaka punoljetna osoba koja ispuni pristupnicu za dobivanje kartice osobnim podacima u jednoj od poslovnica MARAS d.o.o. ili na web stranici www.maras.hr unese tražene podatke u „PRISTUPNICA ZA NOVE KORISNIKE“ ili prilikom online kupnje na web stranici www.maras.hr pri odabiru proizvoda ili tijekom završetka kupovine označi da želi postati korisnik kartice. 
Kartica nije prenosiva i može se koristiti isključivo u svim poslovnica (trgovinama na malo) MARAS d.o.o. prilikom kupnje proizvoda te prilikom kupnje na web stranici www.maras.hr.
Kartica se izdaje besplatno na neodređeno vrijeme. 
Korisnik kartice prilikom kupnje proizvoda sakuplja bodove po modelu: 1 euro = 1 bod, neovisno o obliku plaćanja. Za sakupljeni određeni broj bodova (vidi tablicu bodova u nastavku) korisnik kartice dobiva određeni popust prilikom sljedeće kupnje uz predočenje kartice. Bodovi se ostvaruju pri svakoj kupnji, a rok trajanja bodova je neograničen. Razdoblje u kojem se može realizirati popust počinje od trenutka ostvarivanja prava na popust i traje neograničeno. Korisnik kartice sam odlučuje, u skladu s tablicom bodova, koliko će bodova realizirati te tako ostvariti pripadajući popust na osnovi sakupljenih bodova. Prilikom realizacije popusta na temelju sakupljenih bodova anuliraju se potrošeni bodovi, ali se istovremeno pri kupnji ostvaruju novi bodovi. Ukoliko korisnik potroši samo dio potrebnih bodova za dobivanje popusta, preostali bodovi su i dalje aktualni i pribrajaju se novim sakupljenim bodovima. 

Tablica bodova

Bodovi

Iznos popusta

265

5%

530

10%

795

15%

1060

20%

1325 i više

25%

Popusti se ne mogu odobriti za već snižene artikle ili artikle na akciji. 
Korisnik kartice dužan je prije izdavanja računa na blagajni uručiti karticu zaposleniku MARAS d.o.o. ili prilikom kupovine na web stranici www.maras.hr izvršiti registraciju korisničkim imenom (adresa e-pošte korisnika kartice) i lozinkom kako bi ostvario ili realizirao bodove. Karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.
MARAS d.o.o. zadržava pravo promijeniti ili u potpunosti ukinuti sustav nagrađivanja, kao i pravila korištenja kartice bez prethodne najave. U tom slučaju, poništavaju se sve ostvarene pogodnosti po postojećim karticama.
U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan prijaviti nestanak kartice MARAS d.o.o. na adresu Vrbik 8a, 10 000 Zagreb. Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni bodovi.
Ispunjavanjem pristupnice za Klub vjernosti i izdavanje kartice, korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanje.
Korisnici kartice su dužni sami ažurirati svoje podatke te svaku promjenu prijaviti na webshop@maras.hr. Izdavatelj kartice zadržava pravo promjene uvjeta i pravila članstva, Općih uvjeta poslovanja, kao i pravo na ukidanje kartice u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Informacije o zaštiti osobnih podataka (Maras klub vjernosti)

Ove odredbe o zaštiti osobnih podataka pružaju Vam informacije o obradi Vaših osobnih podataka u programu MARAS klupske kartice kojeg provodi MARAS d.o.o., Zagreb, Vrbik 8a, OIB: 76656714181 (“Program”). Ukoliko koristite dodatne usluge navedene na internetskoj stranici www.maras.hr primjenjuju se i dodatne tamo navedene informacije o zaštiti osobnih podataka.

1. Odgovornost za zaštitu osobnih podataka

MARAS d.o.o., Zagreb, Vrbik 8a, OIB: 76656714181, tel.: 01/6198-739, e-mail: [email protected] ("Maras"), je kao voditelj obrade odgovoran za zaštitu osobnih podataka u okviru Programa, koji se provodi na području Republike Hrvatske.

2. Vaši podaci o registraciji i sudjelovanju

2.1.Vaši podaci kod registracije u Program

Učlanjenjem u Program dajete nam sljedeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja zajedno sa poštanskim brojem i mjestom stanovanja, e-mail adresu, a možete dobrovoljno unijeti i spol, datum i godinu rođenja i zanimanje (svi gore navedeni podaci smatraju se u daljnjem tekstu „podacima o članstvu“). Navedene podatke o članstvu zahtijevamo i obrađujemo u svrhu Vaše registracije te u svrhu provedbe Programa. Vaše osobne podatke koji su obvezni koristimo za svrhu provedbe Programa, te za dostavu Maras klupske kartice poštom na Vašu kućnu adresu, a e-mail adresu koristimo za slanje informacija koje su bitne za Vaše korištenje Programa (ugovorna obveza), dok e-mail adresu i broj mobilnog telefona za slanje elektronskog biltena – newslettera odnosno promidžbenog sms (samo ukoliko Ste nam dodijeli privolu), ali i za kontakt s Vama kad to zatražite (npr. kod rezervacije robe). Vaše osobne podatke koji ste nam dobrovoljni dali, koristimo za analitičke svrhe našeg Programa.

Navedene podatke o članstvu pohranjujemo pod brojem Vaše kartice na Vašem računu. Bodove možete sakupljati samo ako ste registrirani. Podatke o članstvu i bilo kakve izmjene istih razmjenjujemo sa našim pod izvršiteljima u svrhu provedbe Programa, i to zajedno s brojem Vaše kartice. Vaše podatke o članstvu prenosimo trećim stranama izvan okvira Programa samo ukoliko i u mjeri u kojoj ste dali svoju privolu za takav prijenos.

2.2. Vaši podaci prilikom komunikacije s nama

Ukoliko komunicirate s nama na bilo koji način, obrađivati ćemo za to potrebne podatke kako bi obradili Vaš upit.

3. Oglašavanje

3.1. Vaša privola za oglašavanje

Ukoliko ste dali svoju privolu za oglašavanje i istraživanje tržišta, možemo Vam poslati informacije poštom, predati ih tijekom Vašeg posjeta prodajnom mjestu i – ukoliko ste ih zatražili posebno, na temelju zasebne privole za primanje elektronskog biltena - newslettera – putem reklamne e-pošte i SMS/MMS servisa (npr. posebne promocije koje se odnose na bodove, posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, informacija o proizvodima i uslugama). Ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.

3.2.Pravo opoziva

Ukoliko ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu primanja obavijesti o promocijama, posebnim ponudama, akcijama putem e-pošte ili SMS-a, svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku, u pisanom obliku Voditelju obrade. Djelomičan opoziv privole nije moguć. S opozivom privole, povezane usluge više nije moguće pružati. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.

Ukoliko niste dali svoju privolu ili ste je opozvali, Vaši se osobni podaci neće koristiti u tu svrhu. Naravno, i dalje možete sudjelovati ili nastaviti sudjelovati u Programu. U tom ćete slučaju primati isključivo one informacije koje su bitne za Vaše korištenje Programa (npr. obavijesti koje se odnose na stanje Vaših bodova). U bilo koje doba imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u ove svrhe.

4. Razdoblje pohrane

Podatke o Vašem članstvu pohranjujemo za čitavo vrijeme Vašeg sudjelovanja u Programu. Nakon toga se ti podaci trenutno brišu, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.

5. Obrada osobnih podataka od strane pružatelja usluga/izvršitelja obrade podataka

Obradu osobnih podataka povjeravamo različitim pružateljima usluga (izvršiteljima obrade) kako bi isti pružili podršku u provedbi Programa, npr. u svrhu prikupljanja papirnatih obrazaca, pohrane podataka o članstvu i kupnji odnosno ostvarenim popustima, slanja informacija poštom i putem ostalih usluga koje naručite te u svrhu obrade Vaše komunikacije (ugovorni izvršitelji obrade, podatkovni centri, pošiljatelji e-pošte, trgovine pisama i centri za korisničku podršku). Pažljivo odabiremo i nadziremo rad pružatelja usluga.

6. Obrada Vaših osobnih podataka izvan Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Vaši se podaci mogu prenositi izvan EU i EGP-a, posebno u SAD, u kojem se slučaju primjenjuje PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1250 od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno uz primjenu pravila prijenosa na temelju odluke o primjerenosti ili uz odgovarajuće zaštitne mjere u smislu čl. 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 679/2016.

7. Vaša prava

Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve privole koje ste dali te – kako je i opisano naprijed – možete uložiti prigovor na obradu podataka. U ovu svrhu možete nas kontaktirati na tel.: 01/6198-739, e-mail: [email protected]. Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca. Također, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.

8. Službenik za zaštitu osobnih podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

MARAS d.o.o., Zagreb, Vrbik 8a, OIB: 76656714181, tel.: 01/6198-739 e-mail: [email protected]

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.maras.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka MARAS d.o.o., Vrbik 8a, Zagreb, OIB 76656714181 (dalje u tekstu: MARAS d.o.o.) od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. MARAS d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
MARAS d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.maras.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke MARAS d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.
Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno MARAS d.o.o. na adresu e-pošte dpo@maras.hr
Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.maras.hr i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.maras.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.maras.hr.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.maras.hr.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

MARAS d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.maras.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.maras.hr.
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.maras.hr.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.maras.hr MARAS d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinka, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, zanimanje, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke. 
Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa MARAS d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa MARAS d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju MARAS d.o.o., a o čemu MARAS d.o.o. vodi zbirke o osobnim podacima.
Kupac daje suglasnost da MARAS d.o.o. može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. MARAS d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i MARAS d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga MARAS d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. MARAS d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja. 
MARAS d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe MARAS d.o.o. 
MARAS d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. 
Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, MARAS d.o.o. će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. 
MARAS d.o.o. potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. 
MARAS d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. 
MARAS d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
Voditelj zbirke osobnih podataka je MARAS d.o.o. 
Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:
a) naziv zbirke,
b) naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,
c) svrhu obrade,
d) pravni temelj uspostave zbirke podataka,
e) kategorije osoba na koje se podaci odnose,
f) vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
g) način prikupljanja i čuvanja podataka,
h) vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
i) osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,
j) naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,
k) naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka je:
Ksenija Štanfel Mezdjić Vrbik 8a, Zagreb, adresa e-pošte: [email protected], broj telefona: 00 385 1 6189 739.
Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.
Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.
Korisnik web stranice www.maras.hr ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.maras.hr na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
1) dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
2) dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
3) omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
4) dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
5) dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
6) dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.
Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.maras.hr, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.
Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.maras.hr u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.
O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.maras.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, MARAS d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.
MARAS d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.maras.hr, unaprijedilo rad web stranice www.maras.hr, stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice www.maras.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.
Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga MARAS d.o.o. i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke MARAS d.o.o. daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.
Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

MARAS d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati MARAS d.o.o. slanjem e-poruke na [email protected] te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.
MARAS d.o.o. preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

MARAS d.o.o. iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.maras.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje MARAS d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.maras.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.maras.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, MARAS d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. MARAS d.o.o. nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODACI

Osim osobnih podataka, MARAS d.o.o. može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje MARAS d.o.o. omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka MARAS d.o.o.  saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

PRIVATNOST KORISNIKA

Prema zakonu Europske unije, MARAS d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.maras.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.
Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju MARAS d.o.o. da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.
Kako se kolačići (cookies) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, MARAS d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića - engl. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. MARAS d.o.o. je obvezno prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.maras.hr korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvori istu web stranicu, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava MARAS d.o.o. da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik  navedeno omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Preuzmite Opće uvjete poslovanja